Що нового

Координатори - синхронізатори зачинення двостулкових дверей ISEO SP81 и DS90

18.02.2021

Шановні покупці!

В останні кілька років протипожежна безпека будівель і споруд в Україні піднялася на новий рівень. Зростає свідомість і замовників, і забудовників. Все більше протипожежних та евакуаційних дверей (це не одне і теж) обладнуються пристроями Антипаніка. Якість самих дверей також прогресує.

Якщо раніше пасивну стулку двостулкових дверей найчастіше «глушили» шпінгалетами, то зараз друга стулка є також робочою, як і активна і обладнується пристроєм Антипаніка для організації безперешкодної евакуації.

Однак, при використанні обох стулок у дверях з чвертю (фальцем), ми стикаємося з нетривіальним завданням - організація самостійного коректного зачинення стулок дверей. І, якщо механізм автоматичного зачинення дверей давно відомий - дверний дотягувач, то як організувати правильну роботу двох дотягувачів на двустворці?

Алгоритм простий: спочатку повинна закритися і зафіксуватися в отворі пасивна стулка двері, а тільки потім активна сідає на защіпку замка.

Існують спеціальні моделі дотягувачів з ковзними тягами на суцільний рейці для двох дотягувачів, координатор розташований всередині рейки.

Але є рішення і простіше, для стандартних дотягувачів з «колінною» тягою.

Представляємо Вам гравітаційні координатори двостулкових дверей ISEO SP81 (Італія).

Координатори представлені в трьох розмірах. Розмір - довжина важеля для зупинки активної стулки двері. 125 мм, 175 мм., 250 мм. Різні довжини для різних ширин пасивної стулки.

00.jpg

Пристрій кріпиться з боку відкривання дверей на раму і затримує активну стулку до тих пір, поки не закриється пасивна.

SP81.jpg

При виборі розміру необхідно відразу визначиться з основним критерієм. Він простий, але важливий.

Координатор буде встановлюватися на протипожежні двері? Або будь-яку іншу?

Вимоги до протипожежних дверей, що перешкоджає поширенню пожежі, однозначні.

Двері ЗАВЖДИ повинна закриватися правильно.

І є один варіант відкривання дверей, при якому координатор може не забезпечити коректності закривання стулок. Коли користувач відкриває двері тільки за пасивну стулку, яка, в свою чергу, штовхає фальцем (чвертю) активну. Розмір фальца, як правило, не великий, тому активна стулка відкривається на недостатній кут, щоб спрацював координатор. Результат - двері не закриті.

Для виключення цієї ситуації на протипожежних дверей наполегливо рекомендується використовувати пристрій ISEO DS90. Він кріпиться на пасивної стулці, «подовжує» чверть та штовхає активну на достатню для координатора відстань.

DS90_.jpg

DS90.jpg

DS90_Action.jpg

Для більшості дверей необхідна модель 175 мм., за винятком дверей з пасивної стулкою менш 430 мм ширини. З пасивної стулкою шириною менше 430 мм необхідна модель 250 мм. 

Для НЕ протипожежних дверей 100% правильне закриття дверей не настільки критично, тому застосування DS90 не є обов'язковим. Однак, зверніть увагу, алгоритм підбору розмірів координаторів змінюється.

Для більшості дверей необхідна модель 125 мм., за винятком дверей з пасивної стулкою ширше 830 мм. З пасивної стулкою шириною більше 830 мм необхідна модель 175 мм.

Координатори сертифіковані згідно EN1158. | 3 | 5 | 4/3 | 1 | 1 | 3 |

Залишається додати, що перші зразки вже на складі СПВ Компані ЛТД. Комерційна партія не за горами.

Вдалих Вам покупок!


Уважаемые покупатели!

В последние несколько лет противопожарная безопасность зданий и сооружений в Украине поднялась на новый уровень. Растет сознательность и заказчиков, и застройщиков. Все больше противопожарных и эвакуационных дверей (это не одно и то же) оборудуются устройствами Антипаника. Качество самих дверей также прогрессирует.

Если раньше пассивную створку двустворчатой двери зачастую «глушили» шпингалетами, то сейчас вторая створка является такой же рабочей, как и активная и оборудуетсяустройством Антипаника для организации беспрепятственной эвакуации.

Однако, при использовании обеих створок в дверях с четвертью (фальцем), мы сталкиваемся с нетривиальной задачей – организация самостоятельного корректного закрывания створок дверей. И, если механизм автоматического закрывания двери давно известен – дверной доводчик, то как организовать правильную работу двух доводчиков на двустворке?

Алгоритм прост: сначала должна закрыться и зафиксироваться в проеме пассивная створка двери, а только затем активная садится на защелку замка.

Существуют специальные модели доводчиков со скользящими тягами на сплошном рельсе для двух доводчиков, координатор расположен внутри рельсы.

Но есть решение и попроще, для стандартных доводчиков с «коленной» тягой.

Представляем Вам гравитационные координаторы двустворчатых дверей ISEO SP81 (Италия).

Координаторы представлены в трех размерах. Размер – длина рычага для остановки активной створки двери. 125 мм, 175 мм., 250 мм. Разные длины для разных ширин пассивной створки.

00.jpg

Устройство крепится со стороны открывания двери на раму и задерживает активную створку до тех пор, пока не закроется пассивная.

SP81.jpg

При выборе размера необходимо сразу определится с основным критерием. Он прост, но важен.

Координатор будет устанавливаться на противопожарную дверь? Или любую другую?

Требования к противопожарным дверям, препятствующим распространению пожара, однозначны.

Дверь ВСЕГДА должна закрываться правильно.

И есть один вариант открывания двери, при котором координатор может не обеспечить корректности закрывания створок. Когда пользователь открывает дверь только за пассивную створку, которая, в свою очередь, толкает фальцем (четвертью) активную. Размер фальца, как правило, не велик, поэтому активная створка открывается на недостаточный угол, чтобы сработал координатор. Результат – дверь не закрыта.

Для исключения этой ситуации на противопожарной двери настоятельно рекомендуется использовать устройство ISEO DS90. Оно крепится на пассивной створке, «удлиняет» четверть, толкает активную на достаточное для координатора расстояние.

DS90_.jpg

DS90.jpg

DS90_Action.jpg

Для більшості дверей необхідна модель 175 мм., за винятком дверей з пасивної стулкою менш 430 мм ширини. З пасивної стулкою шириною менше 430 мм необхідна модель 250 мм.

Для НЕ противопожарных дверей 100% правильное закрытие дверей не столь критично, поэтому применение DS90 не является обязательным. Однако, обратите внимание, алгоритм подбора размеров координаторов меняется.

Для большинства дверей необходима модель 125 мм., За исключением дверей с пассивной створкой шире 830 мм. С пассивной створкой шириной более 830 мм необходимо модель 175 мм.

Координаторы сертифицированы согласно EN1158.  |3 | 5 | 4/3 | 1 | 1 | 3 |

Остается добавить, что первые образцы уже на складе СПВ Компани ЛТД. Коммерческая партия не за горами.

Удачных Вам покупок!

Назад к списку новостей