Гарантійний термін

 • Гарантійний термін на всю продукцію становить 12 місяців з дати мон­тажу, зазначеної у гарантійному талоні. Якщо відмітки про монтаж немає, гарантійний термін вважається від дати продажу.


Подовжена гарантія

Дверні замки

 • Подовжена гарантія надається у разі, якщо монтаж ви­робу виконано представником Офіційного дилерського центру.

Автомобільні замки

 • Подовжена гарантія надається у разі проходження щорічного технічного огляду замка. Подовжена гарантія не поширюється на електронні і елек­тромеханічні пристрої.

Подовжена гарантія

Виріб
(група виробів)

Торгова марка

Подовжений термін гарантії, років

Технологія CLIQ  

MUL-T-LOCK, ABLOY, IKON

 

2

Циліндр замка

MUL-T-LOCK, ABLOY, VEGA, KESO, IKON, TESA

2

Замки для вхідних, протипожежних, профільних, міжкімнатних дверей

MUL-T-LOCK, ABLOY, ISEO, SANTOS, NEMEF, VIRO, TESA

2

Замки висячі, замки для обладнання, авто/мото/вело замки

MUL-T-LOCK, ABLOY, VIRO, TOKOZ, DISEC, TESA

2

Захисна фурнітура

MUL-T-LOCK, ROSTEX, DISEC, ABLOY, VIRO

2

Фурнітура для міжкімнатних дверей

ROSTEX, ABLOY

2

Вхідні сталеві двері

RB-DOORS

1

Електромеханічний замок ENTR

MUL-T-LOCK

2

Замок KNOCK N’LOCK

KNOCK N’LOCK

2

Картковий, кодовий,

біометричний замок

TESA

2

Контролер, зчитувач безконтактних карток

ROSSLARE, SECUKEY

2

Електромеханічна заскочка

EFF EFF, VIRO

2

Електромеханічний замок

ABLOY, VIRO

2

Електроригельний замок

EFF EFF, YLI

2

Магнітний замок

SECURITRON, EFF EFF, YLI

2

Кодова система доступу

SECURITRON

10

Автоматика дверна

ABLOY

2

Дотягувач дверей

RYOBI, ABLOY

1,5

Пристрій антипаніки механічний

NEMEF, TESA

2

Автомобільний протиугінний замок

MUL-T-LOCK, CONSTRUCT

2

ПВХ-плівка

     WINSHIELD 10

ПВХ-плівка

WINSHIELD ECO+

5

Шпон кам’яний

 SLATESTONE 1

Ретушуючий маркер

 FSG 1

Ремонт

 • У гарантійний період ремонт несправних виробів здійснює безкоштов­но Офіційний дилерський центр.

 • Несправні деталі в гарантійний період безкоштовно ремонтують або за­мінюють на нові. Питання про доцільність їх заміни або ремонту вирішує фірма-продавець. Замінені несправні деталі переходять у власність Офіційного дилерського центру.

 • Після закінчення гарантійного терміну фірма-продавець завжди готова запропонувати Вам свої послуги.


Гарантія не надається

 • Якщо закінчився термін гарантійного обслуговування.

 • У випадку, якщо несправність виникла в результаті недотримання спо­живачем правил експлуатації.

 • Якщо несправності виникли внаслідок порушення покупцем умов екс­плуатації та зберігання, в тому числі:

  • вихід з ладу виробу через обставини нездоланної сили (пожежі, при­родні катастрофи тощо);

  • пошкодження виробу в результаті неправильного транспортування;

  • пошкодження виробу в результаті аварійного відкриття або спроби зламу замка чи дверей;

  • пошкодження виробу в результаті неправильного встановлення;

  • потрапляння всередину сторонніх предметів рідин, комах, тварин і т.п.;

 • Якщо ремонт виробу а також дублювання ключів здійснювали не уповно­важена організація або особа.

 • У разі втрати кодової картки або гарантійного талона.

 • При порушенні гарантійних пломб і наклейок, встановлених на виробі заводом-виробником.

 • У разі, якщо в гарантійному талоні були внесені зміни або виправлення, не завірені печаткою і підписом продавця або сервісного спеціаліста.

 • Гарантія не розповсюджується на:

  • елементи живлення,

  • з’єднувальні кабелі,

  • картки (з магнітною стрічкою, ІС, безконтактні) до електронних замків.


Умови зберігання, транспортування та термін придатності

 • Вся продукція повинна зберігатись в упаковці постачальника у при­міщеннях, які опалюються та вентилюються при температурі від +5°С до +40°С та відносній вологості повітря до 80% при відсутності у повітрі кис­лотних, лужних або інших агресивних домішок. На упаковку не припускається потрапляння прямих атмосферних опадів.

 • Транспортування всієї продукції допускається всіма видами критого транспорту при виконанні правил перевезень вантажів, діючих на кожно­му виді транспорту.

 • Термін придатності (термін служби) товару за умови дотримання правил зберігання та експлуатації складає не менше двох років та може бути зна­чно подовжений при завчасному обслуговуванні та правильній експлуата­ції. Після закінчення терміну експлуатації виріб повинен бути утилізований з дотриманням норм захисту навколишнього середовища.

Вимоги, які власник виробу може висунути продавцю або виробнику, ви­значаються Законом України «Про захист прав споживачів».